Om

 

Beskrivelse af Ærøskøbing Fjernvarme A.m.b.a.

Ærøskøbing Fjernvarmes produktionsanlæg består af en halmkedel på 3150 kw., samt et solfangeranlæg på 4.900 m2 af typen HT solfanger, leveret af Arcon Solvarme i Skørping, hver solfanger er 12,56 m2 stykket. Samt et pillefyr sat idrift november 2000 I forbindelse med etableringen af anlægget blev der etableret en tank på netto 1.200 m3, hvorefter den samlede lagerkapacitet er på mellem 1.300-1.400 m3 fordelt på 3 tanke. Styring af vandmængden gennem solfangeranlægget sker med variabelt flow, dvs. at vandmængden varieres op og ned alt efter solindfaldet (w/m2) og en ønsket fremløbstemperatur. I 1998 var vi klar til at etablere 1. fase som var på 2.040 m2, i dag er vi oppe på 4.900 m2 som forventes at producere ca. 2.100 mWh på årsplan, eller 16 – 18% af varmebehovet i Ærøskøbing. De 4.900 m2 svarer i øvrigt til at hver af de 550 forbrugere har 9 m2 solfangere på deres tag. I sommermånederne juni, juli og august leverer anlægget ca. 75% til 100% af byens varmebehov og resten kommer fra halm. I 2009/2010 er anlægget udvidet med 2190 m2, så det totale areal er 7090 m2 og dækker 22 til 25 % af varmeproduktionen.

 

Ærøskøbing District heating A.m.b.a.

Ærøskøbing district heating`s production plant consists of a straw boiler and 4,900 m2 of thermal solar heating collectors, delivered by Arcon Solarheating in Skørping. Each collector is 12.56 m2 of the type HT. A pelletboiler was started November 2000. To accumulate water from the straw boiler and from the thermal solar heating collectors a storage tank with the capacity of 1,200 m3 was built. The total storage capacity is now 1,400 m3, and consists of 3 storage tanks. The thermal solar heating plant uses a system of variable flow on both the primary and the secondary side. By measuring the solar meter (w/m2) and the temperature of the thermal solar heating collectors it is possible to calculate the necessary speed of the flow. In 1998 we were ready to establish fase 1 consisting of 2,040 m2, since then it has been increased to 4,900 m2 with an annual output of 2,100 mWh, the equivalent of 16 to 18% requirement for heat. This, incidentally, is consistent with each and every one of the 550 consumeres having 9 m2 thermal solar heating collectors on their roofs. During June, July, and August the thermal solar heating plant delivers approx. 75% of the heat required the rest is delivered from the straw boiler. In 2009/2010 it is increased to 7090, and cover approx. 22 to 25% off the heat demand.

 

Beschreibung der Ærøskøbing Fernwärme A.m.b.a.

Die Produktionsanlage der Ærøskøbing Fernvärme besteht aus einem 3150 kw-Halmkessel und einer Solaranlage von 4900 m2 des Typs HT von Arcon Solaranlagen in Skørping. Jeder Sonnenkollektor misst 12,56 m2, Auch ein pillenkessel auf 1000 kw ist zum anlage angeschlussen Beim Etablieren der Anlage wurde ein Tank von 1200 m3 aufgestellt, wobei eine Lagerkapazität von ca. 1400 m3 erreicht wurde. Die Steuerung der Wassermenge durch die Solaranlage erfolgt mit variablem flow, das heisst die Wassermenge wird auf die Sonneneinstrahlung (w/m2) und die gewünschte Vorlaufstemperatur abgestimmt. 1998 konnten wir die erste Phase der Anlage mit 2040 m2 etablieren. Heute haben wir eine Kollektorenfläche von 4900 m2, die erwartungsgemäss ca. 2100 mWh pro Jahr, bzw. 16 – 18% des Wärmebedarfs Ærøskøbings, produziert. Die 4900 m2 entsprechen 9 m2 auf dem Dach eines jeden der 550 Verbraucher. In den Sommermonaten Juni, Juli und August liefert die Anlage ca. 75% bis 100% des Wärmebedarfs der Stadt. Den rest liefert Biobrennstoff. In 2009/2010 is die anlage bis 7090 gewachen und produsirt 22 bis 25 % des varme bedarf pro jahr Ansatte Driftleder/maskinmester Jan Ivert Kristensen foran SRO anlæg, samt anlæg der opdatere internettet mht. solfangeranlæg.

COPYRIGHT © i2iMedia | ALL RIGHTS RESERVED